גישה ושפה

תהליך הלמידה והעבודה שלנו מבוסס ברובו על עקרונות של גישת ‘ללמוד לעוף – התמקדות בגישה יצירתית’.

‘ללמוד לעוף’ היא גישה להכוונה והקשבה עצמית והיא מלמדת איך להתקדם בכיוון ובמנעד המדויק שמתאים לנו.

הגישה מציעה מידע מעודכן ומקורי לקידום תהליכים אישיים, תהליכי יצירה, חדשנות והקשבה.

ללמוד לעוף

התמקדות (focusing)

הגישה היצירתית (Flow – Therapy)

להרחבה החליקו ולחצו: